નોટબંધી વિશે અજબગજબ


નોટબંધી વિશે અજબગજબ

  • નોટબંધી માર્ગદર્શિકા 
  • શું આપ કે આપની શાળાનાં બાળકો  નોટબંધી, ડિજિટલ પેમેન્ટ કે વિવિધ મૂલ્યોની નોટ અંગે જાણો છો ? 
  • તો આવો જાણીએ શું છે આ માર્ગદર્શિકામાં 
  • નોટબંધી અભિયાનની મુખ્ય જોગવાઈઓ.
  • ડિજિટલ પેમેન્ટને પ્રોત્સાહન આપવા સરકારની વિવિધ ઈનામની લ્હાણી. 
  • નોટ છાપવા પાછળ કેટલો ખર્ચ થાય છે ?
  • શું છે UPI,IMPS,NEFT,RTGS ?
  • પ્રથમ ચલણી નોટથી નવી બહાર પડેલ   500 અને   2000 નો ઈતિહાસ
  • શું છે BHIM એપ્લિકેશન ? કેવી રીતે કાર્ય કરે છે એપ ?     
  • ゟ➥ DOWNLOAD 

COPYRIGHT@